Search
ILS
English

האתר בבנייה

הלכות המצויות במקומות הנופש

זמני תפילה, הקפדה על ספר תורה ותפילה במניין: כל ההלכות למתפלל בזמן נופש

כל אדם שיוצא לדרך מן הראוי שיתפלל קודם לכן תפילת שחרית, מן הראוי גם שימצא מקום ראוי לתפילה ושיתפלל במניין. אך מה עושים כאשר היציאה לדרך היא טרם זמן תפילה, או שאין אפשרות למצוא מניין? מה דינו של מי שיוצא להתפלל במקומות הקדושים, ומה עם מי שגם מטייל בנוסף לתפילות? לחצו כאן לקונטרס המלא.

שימוש במטבח ובכליו: ההלכות החשובות למבשל במקום הנופש

מתארחים רבים במקום נופש מקבלים כלי אוכל הכוללים צלחות, סכום, סירים וכדומה. האם מותר להשתמש בהם? ומה לגבי מכשירי חשמל כמו טוסטר ותנור המיועדים להכנת האוכל ולחימומו? הרי מצויים בהם מכשולים כה רבים. ישנם דברים האסורים בשימוש ויש שמותרים רק בדיעבד. רגע לפני שאתם תוהים מה לעשות עם השיש, הברז והמקרוגל, כדאי שתעיינו בקובץ הבא.

האם יש צורך במזוזה? הלכות מזוזה במקום הנופש

כאשר שוכרים דירות, צימרים או שמתארחים בבתי מלון בחו"ל, נתקלים לא פעם במבנים שאין בהם כלל מזוזות בפתחי החדרים. גם אם קבועות בהם מזוזות, הרי שייתכן מאוד שאינן כשרות כלל. מה אם כן הדין בכאלו מקומות? האם יש צורך לקבוע מזוזה חדשה? והאם יש דרכים לצאת לגמרי מהחששות? להלן קובץ מפורט בנושא.

שינוי מקום באכילה במהלך טיולים ונופש: מתי מברכים שוב ואיך נמנעים מספקות?

ענייני ברכות רלוונטיים לכל אדם, אך עבור אנשים שמטיילים ומסתובבים רבות בדרכים, הם רלוונטיים עוד יותר. מהו הדין של אכילה במקום פתוח? מה דינם של הולכי דרכים? ומה קורה בדירות או בצימרים שנמצאים במתחם גדול? כל ההלכות בקובץ המצורף