Search
ILS
English

האתר בבנייה

רשימת גופי כשרות בחו"ל

קהל יראים פאריס' – כשרות זו מוכרת גם בקיצור קי"ף. בראשה עומד הרב יצחק כץ, ראש מוסדות יד מרדכי. הכשרות מקובלת על הציבור החרדי בצרפת ונחשבת למהודרת.
מכון לכשרות' – בהשגחת הרב מרדכי אונגאר מניו סקוויר.
הרב אליעזר שמחה וייס הוא רבו של כפר הרא"ה, רב המועצה האזורית עמק חפר, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל וממלא מקום רב העיר בני ברק.
כשרות עדת יראים' נחשבת לכשרות מהדרין.
כשרות SKA' – ועד הכשרות של סן אנטוניו, מקורה בטקסס, תחת השגחת הרב אריה שיינברג
כשרות 'סטאר-K' פועלת בבולטימור, תחת הגאון הרב משה היינמן
חותמת הכשרות "ללא חשש טבל ושביעית" מעידה על כך שמהתוצרת הופרשו תרומות ומעשרות, וקוימו מצוות התלויות בארץ.
בד"ץ מאור הכשרות' הוא תחת ניהולו של הרב ישראל מאיר לוינגר - מומחה לכשרות ולשחיטה. בעבר שימש כרבה של הקהילה האורתודוקסית בבאזל, וכיום הוא ממלא מקום רב העיר מינכן.
בד"ץ העדה החרדית' הוא מערכת הכשרות הגדולה ביותר בציבור החרדי בישראל. גוף הכשרות פועל תחת ניהולו של הגאון הרב יצחק טוביה ווייס.
בד"צ בית יוסף' הוקם על ידי הגאון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ומתנהל על פי פסיקותיו. לאחר פטירתו, בנו, הרב משה יוסף, עומד בראש הארגון.
בד"ץ OU' משויך לארגון Union of Orthodox Jewish Congregations of America, שהוא מהוותיקים בארגוני היהודים האורתודוקסים בארה"ב. הכשרות שלו מוכרת בעיקר בצפון אמריקה.
בית דין צדק דקהילה קדושה לונדון והמדינה k-lbd' – הוא בראשות הרב מנחם געלי ומעניק כשרות למוצרים רבים ברחבי אירופה וכן למסעדות בלונדון.
ועד רבני ליובאוויטש צרפת' פועל בצרפת. בראש בית הדין העוסק בין היתר בנתינת כשרות, עומדים אב"ד הרב מרדכי בלינוב וסגנו הרב אברהם ברוך פבזנר.
בד"ץ מחזיקי הדת' הוא גוף כשרות ובית דין של חסידות בעלזא בישראל.
מכון לכשרות' – בהשגחת הרב מרדכי אונגאר מניו סקוויר.
הרב זאב וייטמן, רבה של תנובה, הוא רב מומחה לכשרות מוצרים
הגאון הרב שמואל עקיבא שלזינגר שליט"א רבה של קהילת החרדים בשטרסבוג
הכשר מהגדולים בעולם אשר מנוהל ע"י הרב דן יואל לוי מניו יורק
בד"ץ חוג חתם סופר בני ברק' הוא מיסודו של הגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל. במשך השנה הוא נותן כשרות למוצרים רבים, ובחג הפסח מעניק כשרות לעשרות מוצרים.
בד"צ "מחזיקי הדת גענף", בראשות הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר שליט"א
לא הצלחתי למצוא מידע
בד"ץ איגוד רבנים' בראשות הרב אשר יעקב וועסטהיים מנשסתר. נחשב לגוף כשרות גדול הנותן כשרות לאלפי מוצרים.
הרב אברהם דב אוירבך הוא אב"ד העיר טבריה. נותן כשרות בעיקר לעופות, אך גם למוצרים נוספים.
OUP אלו ראשי תיבות שמסמלים את העובדה שהמוצר כשר לפסח.
לא מצאתי מידע
מרקו כשר' MK – מערך הכשרות ממוקד בארגנטינה, תחת ניהולו של הרב אלי מאיר ליברזון.