Search
ILS
English

האתר בבנייה

Shipping & returns

כללי

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

זמינות

אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים והמצרכים שיימצאו באותה עת במחסן שממנו יסופק המשלוח.

במקרה בו ישנו מוצר שלא במלאי החברה תעשה מאמץ סביר להגיע להסדר עם הלקוח להחלפה או החזר ועלול להיות עיכוב במועד האספקה.  ואם איננו יכולים להשיג את הלקוח בתוך זמן סביר, החברה תזכה את הלקוח.

שילוח

ההזמנה תשלח בתוך 24 שעות מעת ביצוע ההזמנה למעט מקרים מסוימים כמו:

סופי שבוע, שבתות וחגי ישראל, חגים לאומיים.

כל הזמנה שתבוצע החל מיום חמישי ועד ליום ראשון לא תצא עד יום שני.

המוצרים שהוזמנו יסופקו באמצעות חברת משלוחים חיצונית ליעד המבוקש בתוך 2-5 ימי עסקים, ולכן איננו יכולים לקחת אחריות על העיכובים של חברת המשלוחים.

המוצרים יצאו מהמחסן בשלמות ובאריזה סבירה ואנו לא יכולים לקחת אחריות עבור נזקים שקרו במהלך השילוח.

אספקה

המוצרים יסופקו לכתובת, שנמסרה על ידי הלקוח במועד ההרשמה או לזו שנרשמה בטופס המשלוח.

בעת ביצוע ההזמנה, הלקוח יתבקש למסור את התאריך ותחום השעות, המועדפים לקבלת המשלוח, במועד זה עליו להיות נוכח בכתובת הנקובה כדי שהשליח יוכל למסור את ההזמנה.

בעת ביצוע ההזמנה יקבל הלקוח מספר מעקב על המשלוח ויוכל לבדוק מול השרות לקוחות (אימייל או טלפון).

אם בעת אספקת המשלוח המתואם, הלקוח לא יהיה נוכח בכתובת, עובדה זו תהווה הסכמה למסירת המשלוח לידי מי שיהיה נוכח בכתובת הדירה באותה עת או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות, במקרה זה, לטריות המוצרים ומועד תפוגתם, תחול על הלקוח בלבד. החברה לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת הכתובת שסופקה.

אם בכל מקרה ההזמנה חוזרת אלינו עלות החזרת המשלוח היא באחריות הלקוח.

ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

מקבל המשלוח מתבקש לבדוק את תכולתו מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר יחד עם המשלוח, לא יתקבלו טענות לאחר קבלת המשלוח חוץ אם ישנם חסרים, פגם או שינוי במצרכים, במקרים כאלה יש להיות בקשר עם השרות לקוחות.

על כל בעיה בעיבוד ההזמנה אנו נהיה איתכם בקשר דרך אימייל או טלפון.

לא במלאי – עוד אופציה

מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, הרשת תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, הרשת תספק מוצר חלופי על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי אשר סופק לו, הלקוח רשאי להחזיר את המוצר בו במקום לשליח בעת האספקה או לחלופין ליצור קשר עם הרשת ולהחזיר את המוצר החלופי, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצר החלופי.